ONCOLOGIEFYSIOTHERAPIE

logo OnconetDe oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby's.

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase.

  • curatieve fase: doelen gericht op het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden
  • palliatieve fase: behandeldoelen gericht op het behoud van de nog aanwezige vaardigheden
  • terminale fase: behandeldoelen gericht op het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt staat voor de uitdaging op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren

Onze praktijk is aangesloten bij de landelijke organisatie Onconet. Onconet streeft ernaar dat patiënten in heel Nederland een deskundige fysiotherapeut in de eigen woonomgeving kunnen vinden voor begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rondom de medische behandeling voor kanker.
In onze praktijk is Remondo Goedkoop Master Oncologiefysiotherapie.

 

Fysiotherapie MSC Remondo