VERGOEDING ZORGVERZEKERING

Onze praktijk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie bij uw zorgverzekeraar en hebben wij een contract met deze zorgverzekeraar, dan declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die niet door uw verzekering vergoed worden, ontvangt u zelf een factuur van ons.

Fysiotherapie en u bent 18 jaar of ouder
Wat fysiotherapie kost, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent verzekerd.
Hebt u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie, dan zult u in de meeste gevallen de kosten voor fysiotherapie zelf moeten betalen.

Chronische aandoeningen en u bent 18 jaar of ouder
Heeft u een aandoening die op de lijst 'chronische aandoeningen' voorkomt? Dan zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.
Bent u aanvullend verzekerd? De eerste 20 behandelingen worden deels of volledig (afhankelijk van uw verzekering) vanuit uw aanvullende verzekering betaald.
De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U dient jaarlijks eerst uw eigen risico van € 385 te betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).
Voor chronische indicaties is een verwijsbrief nodig.

Fysiotherapie voor kinderen van 0-18 jaar
Voor elk kind dat jonger is dan 18 jaar worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering.
Zijn daarna voor deze indicatie meer behandelingen nodig, dan worden maximaal nog 9 volgende behandelingen vergoed, eveneens vanuit de basisverzekering.

Chronische aandoeningen bij kinderen van 0-18 jaar
Bij een chronische aandoening (check hiervoor de lijst 'chronische aandoeningen') wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor chronische indicaties is een verwijsbrief nodig.

Manuele therapie
De vergoeding voor manuele therapie is door de meeste zorgverzekeraars beperkt.
Afhankelijk van de polis, hebben verzekerden recht op maximaal 9 behandelingen manuele therapie per jaar. In bepaalde gevallen bestaat daarna nog recht op vergoeding van het tarief voor een reguliere zitting fysiotherapie.

goed verzekerd voor fysiotherapie

aaAA