IK WIL REVALIDEREN

Bent u kortgeleden geopereerd en wordt u verwezen door uw medisch specialist?

Onze praktijk heeft post operatieve programma's ontwikkeld, gebaseerd op de recente wetenschappelijke inzichten en 30 jaar praktijkervaring. U kunt bij ons terecht voor revalidatie na bijvoorbeeld een:

  • meniscus operatie
  • knieband reconstructie
  • voorste kruisbandreconstructie (VKB)
  • totale knieprothese (TKP)
  • totale heupprothese (THP)
  • schouderprothese
  • neerplastiek
  • hernia operatie
  • stenose operatie

Intake
Bij de intake worden de functiestoornissen en belemmeringen in uw activiteiten gemeten, waarna het bestaande revalidatieprogramma verder op u wordt afgestemd. Daarnaast inventariseren we eventuele gezondheidsproblemen en medicijngebruik.

Revalidatieprogramma
Het programma bestaat uit een combinatie van persoonlijke behandelingen en (groeps)training. U traint bij ons in de oefenzaal, krijgt huiswerkoefeningen en uw oefenprogramma wordt van week tot week op maat toegepast. U kunt hierdoor sneller herstellen en beter functioneren.

Testen en (tussen)evaluatie 
Niet alleen tijdens de intake worden er lichamelijke testen afgenomen; ook halverwege en op het eind van uw revalidatieprogramma worden de testen herhaald om uw vorderingen in kaart te brengen.

Hoe vaak vindt het ravalidatieprogramma plaats?
Afhankelijk van de voortgang van uw revalidatieprogramma, komt u één of twee keer per week naar onze praktijk voor behandeling en/of oefentherapie.
Wilt u na afloop onder begeleiding van een fysiotherapeut blijven trainen bij ons, dan kunt u besluiten lid te worden van één van onze Fysio Fitgroepen.

Waar vindt het revalidatieprogramma plaats? 
In onze praktijk Fysiotherapie MSC Kortland of Fysiotherapie MSC Capelse Brug.

Wat neemt u mee tijdens het revalidatieprogramma?
In verband met blessurepreventie en juiste uitvoering van de oefeningen adviseren wij u goede trainingsschoenen (zonder zwarte zolen) en makkelijk zittende (sport)kleding te dragen. Om hygiënische redenen verzoeken wij u altijd een handdoek mee te nemen naar de trainingsruimte en te trainen met niet buiten gedragen sportschoenen.

Waar kunt u zich aanmelden?
U kunt zich telefonisch aanmelden of bij de balie van Fysiotherapie MSC Wingbermühle | Bol. Nadat u het vragenformulier volledig ingevuld hebt ingeleverd wordt u uitgenodigd voor de intake.

Wat zijn de kosten? 
Diverse zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het programma, afhankelijk van de aanvullende verzekering. Informeer voor uw verzekeringsvoorwaarden bij uw eigen zorgverzekering. De maximale aanspraak op vergoeding van revalidatiepromma's is mogelijk afhankelijk van het reeds gebruikte budget fysiotherapie per jaar.
Als u zich na afloop van uw revalidatieprogramma bij ons inschrijft voor Fysio Fit, dan betaalt u geen inschrijfkosten.

Onze revalidatieprogramma's worden verzorgd door Niels Schouten, Bas de Vos, Jeanine van der Grijn, André Zijta, Erwin Bol, Roel Wingbermühle, Arjan van der Meijden en Vincent Lissenburg.

 

Fysiotherapie MSC NielsFysiotherapie MSC BasFysiotherapie MSC JeanineFysiotherapie MSC AndreFysiotherapie MSC ErwinFysiotherapie MSC RoelFysiotherapie MSC Arjan van der MeijdenFysiotherapie MSC Vincent